درباره ما

گامي ديگر در جهت تحقق بانكداري اسلامي


معرفي شركت تعاوني اعتبار اعضاء و شاغلين نظام پرستاري

1ـ شركت تعاوني اعتبار اعضاء و شاغلين سازمان نظام پرستاري از تاريخ 11/9/88 تحت شماره 365925 در اداره ثبت شركت‌هاي تهران به ثبت رسيده و با اخذ مجوز شماره 24451 مورخ 7/2/89 از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فعاليت خود رادر محل سازمان نظام پرستاري خيابان استاد نجات الهي كوچه ارشد پلاك 8 و تلفن 88935872 با تكيه بر نيت‌هاي پاك جامعه بزرگوار پرستاري آغاز و به اميد همراهي و هم‌ياري شما عزيزان آماده ارائه خدمات بانكي به كليه اعضاء محترم و شاغلين نظام پرستاري مي‌باشد.

سرمايه شركت تعاوني اعتبار برابر مصوبه مجمع در تاريخ 3/3/89 به 10.000 سهم 1.200.000 ريالي جمعاً به مبلغ 12.000.000.000 ريال تعيين گرديده است .

2ـ محل تأمين منابع مالي شركت تعاوني اعتبار

منابع مورد نياز جهت انجام فعاليت‌هاي شركت‌هاي تعاوني اعتبار از محل‌هاي زير تأمين مي‌شود.

الف ـ سرمايه ثبت و پرداخت شده

ب ـ كمك‌هاي سازمانهاي دولتي در ارتباط با حرفه پرستاري

ج ـ كمك‌هاي بلاعوض سازمان‌هاي مردم‌نهاد و افراد خير

د ـ قرض‌الحسنه دريافتي از سيستم بانكي برابر ضوابط اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

هـ ـ سپرده‌گذاري اعضاء شركت تعاوني

3ـ چگونگي فعاليت شركت تعاوني اعتبار

الف ـ جذب منابع از محل‌هاي قيد شده در بند 2 و ارائه تسهيلات مختلف به اعضاء در قالب عقود اسلامي از قبيل قرض‌الحسنه

ب ـ مشاركت در پروژه‌هاي اقتصادي اعضاء

ج ـ سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي اقتصادي بر اساس ضوابط بانك مركزي

با عنايت به نوپا بودن شركت تعاوني و لزوم تدوين آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي اجرايي متناسب با نياز اعضا براساس مفاد بسته سياستي و نظارتي بانك مركزي و ضمن نظرخواهي از اعضاء محترم و با استفاده از خرد جمعي تسهيلات متنوع ديگري در دست بررسي و تهيه مي‌باشد كه چگونگي و شرايط اعطاء آن به زودي و از طريق مقتضي به اطلاع اعضاء محترم خواهد رسيد.