راهنمای پرداخت الکترونیکی اقساط

گام اول

برای شروع ابتدا به سایت http://epay.inocc.ir مراجعه کنید

کدملی خود را به عنوان کلمه کاربری وارد کنید

login

رمز عبور برای شما پیامک شده است. درصورتی که این پیامک به هردلیلی به دست شما نرسیده است از منوی فراموشی کلمه عبور درخواست صدور رمز مجدد نمایید

login

در این صفحه باید کدملی خود و شماره تلفن همراهی که درزمان افتتاح حساب به تعاونی اعلام نموده اید را وارد کنید. بدیهی است درصورت عدم تطابق شماره تلفن همراه شما با موارد ثبت شده در کارت افتتاح حساب، پیامک اعلام رمز برای شما ارسال نخواهد شد.

login

درصورت ورود صحیح به نرم افزار تصویر بالا نمایان خواهد شد. همچنین یک پیامک حاوی هشدار ورود به اینترنت بانک به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد

login

اطلاعات هویتی شما شامل اطلاعات شناسنامه ای، محل سکونت و تلفن های تماس می باشد

login

اطلاعات سهام داری شامل شماره کد سهامداری و تعداد سهام عضو می باشد

login

اطلاعات سپرده شامل فهرست تمامی سپرده های مشتری و مانده قابل برداشت آن می باشد

login
login
login
login
login
login
login
login